To jest strona "demo" przedstawiająca zakres poruszanych zagadnień.
Masz wykupiony abonament? Przejdź do działu dla subskrybentów.

 
Po wykupieniu subskrypcji uzyskasz dostęp do wszystkich materiałów przez menu "Filmy DIY", gdzie znajdziesz: filmy, opisy, linki, kody gotowych scen i forum).  Każda seria filmów ma 1 film demo dostępny po kliknięciu ikony "wideo" na stronie "Filmy DIY". 

Jak zrobić...?

Jak uruchomić i skonfigurować FIBARO Home Center 3 (HC3) - praktyczny poradnik

Uruchomienie centrali HC3 po raz pierwszy

Jak podłączyć i skonfigurować centralę HC3

Opis

Główna idea

To jest seria filmów pokazująca co zrobić po kupieniu centrali. Objaśniam jak należy podłączyć centralę do sieci wewnętrznej typu LAN i Wi-Fi i  jak się do niej zalogować.


Odnośne migracji danych z centrali HC2  do HC3 będzie utworzona niezależna seria filmów.

OBRAZ

 
projekt_edited.jpg
idea_edited.jpg

Uwaga

 

Zwracam szczególną uwagę na to w jaki sposób centrala komunikuje się z użytkownikiem poprzez panel przedni LED. W sytuacjach nietypowych takich jak problem z przypisaniem adresu sieci domowej  rozwiązaniem jest analiza ozanczeń LED.


Informacje dodatkowe

Moje zalecenia

 

Koniecznie zmień hasło domyślne po połączeniu się z centralą HC3 i podłącz ją do FIBARO ID. Cały ten proces znajdziesz w załączonych filmach.

OBRAZ

 
kodowanie_edited.jpg

O filmach 

 

Poruszane tematy

W tej serii filmów znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • jak podłączyć centralę do sieci LAN i Wi-Fi

 • przeprowadzę Cię przez cały proces podłączania centrali do Twojej sieci lokalnej

 • co zrobić jeżeli centrala była już używana przez inną osobę

 • co oznaczają diody na panelu przednim centrali

 • jakie czynności należy wykonać od razu po uruchomieniu centrali

 • jak połączyć centralę do FIBARO ID

 • jak upgradować centralę do nowej wersji firmware

 • do czego służą i jakie są nowe funkcje dostępne w centrali

OBRAZ

 
video.png

Zastosowanie

Dzięki tym filmom:

 • zdobędziesz umiejętność rozpoznania stanu centrali na podstawie wyświetlonych oznaczeń LED panelu przedniego.

 • wykonasz prawidłowy rozruch centrali po zakupie lub przejęciu od innej osoby

 • dowiesz się, do czego wykorzystać opisy na spodzie centrali

 • dowiesz się, dlaczego centrala HC3 nie jest widziana w sieci LAN lub Wi-Fi

 • podłączysz swoją centralę do FIBARO ID

 • zapoznanie się z podstawowymi funkcjami centrali HC3.

zastosowanie.png